Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Yapma Koşulları ve Başvuru Süreci:

Programlar tarafından belirlenen yatay geçiş koşulları akademik takvimde belirtilen başvuru tarihlerinde www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilir.

İlan edilen koşulları sağladığını belgelendiremeyen adayların başvuru yapması mümkün olmaz.

Aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilerek yatay geçiş başvurusu gerçekleştirilir.

Belgeler ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilip görüş alınır ve Anabilim Dalı Başkanlığından iletilen görüş de dikkate alınarak öğrencinin yatay geçişi yönetim kurulu kararıyla onaylanır veya onaylanmaz.

Gerekli belgeler:

  1. Bağlı bulunduğu Yüksek Lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.00 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
  2. Bağlı bulunduğu Doktora/Sanatta Yeterlilik programında en az 1 yarıyılını tamamlamış ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.25 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
  3. Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan dersleri ve notları gösterir belgelerin aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.
  4. Okuduğu / mezun olduğu kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge
  5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi (ALES belgesi aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi). Tüm öğrenciler için GRE sonuç belgesi de kabul edilebilir. (aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi). Bu belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır.
  6. İki referans mektubu. (Bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır.)
  7. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri (aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi). Geçerli İngilizce sınavlar ve minimum puanlar için tıklayınız.

Önemli Not: Yatay geçiş başvurusu onaylanan öğrenci Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat başvurarak kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir. Aksi durumda yatay geçiş hakkından vazgeçmiş kabul edilir.