İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün varlık nedeni, alanında akademik olarak yetkin ve uluslararası alanda rekabet edebilecek akademisyenler ve profesyoneller yetiştirmek; üniversite-kamu-sanayi işbirliğini en üst düzeyde teşvik ederek disiplinler arası araştırmaları geliştirmektir.