Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin

Prof. Dr. Ahmet Duran ŞAHİN, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında Lisans; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Meteoroloji Mühendisliği Programı’ndan 1996 yılında Yüksek Lisans; 2002 yılında da Doktora derecelerini almıştır. 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası çalışmalar yapmak üzere Kanada University of Ontario Institute of Technology’de bulunmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, meteoroloji, atmosfer bilimleri, iklim, enerji, ekserji, yenilenebilir enerjiler (rüzgar, güneş), modern sayısal çözümleme yöntemleri gibi belli başlı konularda bilimsel araştırmalar yapmıştır. Üstün nitelikte uluslararası düzeydeki çalışmalarının sonucunda 2006 yılında Mühendislik Bilimleri alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür. Ulusal ve uluslararası alanda birçok yayınının bulunmasının yanısıra, araştırma ve sektörel anlamda birçok projede yürütücülük görevi üstlenmiş, kongrelerde ve sempozyumlarda görevler alarak, düzenlenme ve yayın aşamalarına bilfiil katkıda bulunmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin 2012 yılından itibaren Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yürütmektedir. 2014-2020 yılları arasında da İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin evli ve iki çocuk babasıdır.

Detaylı bilgi için: https://akademi.itu.edu.tr/sahind/, https://avesis.itu.edu.tr/sahind


Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Abdussamet Subaşı

Abdussamet SUBAŞI, lisans derecelerini Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri’nden sırasıyla 2008 ve 2009 yıllarında aldı. Yüksek lisans ve Doktora derecelerini de Makina Mühendisliği alanında sırasıyla Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nden 2010 ve 2017 yıllarında aldı. Doktora çalışmalarının bir bölümünü 2014-2015 yılları arasında 1 yıl süreyle Stuttgart Üniversitesi Aerodinamik ve Gaz Dinamiği (IAG) Enstitüsü’nde gerçekleştirdi. 2019-2020 yılları arasında 6 ay süreyle Rennes 1 Ünversitesi İnşaat ve Makina Mühendisliği Bölümü’nde doktora sonrası çalışmalarda bulundu. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), akış kontrolü, türbülansa geçiş, nanoakışkanlar, ısı transferinin iyileştirilmesi; makina öğrenmesi, optimizasyon ve çok kriterli karar vermenin ısı ve akış olaylarına uygulanması temel araştırma konuları arasında yer almaktadır.

2010-2017 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış olup Aralık 2017’den itibaren de İTÜ Makina Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Şubat 2021’de İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Detaylı bilgi için: www.flow.itu.edu.tr


Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Ahmet Öztopal

Doç. Dr. Ahmet Öztopal, 1974 yılında Balıkesir’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu. İTÜ, Meteoroloji Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan 1998 yılında Yüksek Lisans ve 2007 yılında da Doktora derecelerini aldı. İtalya’da, National Research Council (CNR) altında yer alan The Institute of Atmospheric Sciences and Climate (ISAC) kurumunda, 2009 yılında misafir bilim adamı olarak bulundu. Doç. Dr. Ahmet Öztopal uydu ve radar meteorolojisi, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji (rüzgâr ve güneş enerjisi), bilimde modern yöntemler (bulanık mantık, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları) konularında çalışmalar yapmaktadır.

Doç. Dr. Ahmet Öztopal halen İTÜ, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Mahmut Altınbaş

Dr. Mahmut Altınbaş, Çevre Mühendisi olup, çevre ve enerji projelerinde 2000 yılından beri akademik ve profesyonel deneyime sahiptir. Anaerobik biyoteknoloji, alg biyoteknolojisi, katı atık arıtma teknolojileri; biyoenerji ve ekoloji; biyohidrojen üretimi; membran ayırma teknolojisi ve çamur bertaraf teknolojileri Dr. Altınbaş'ın temel çalışma alanlarıdır. Atıkları katma değeri yüksek ürünlere dönüştürme konusunda planlamadan başlayarak süreç seçimine ve süreçlerin tasarımını da içeren konularda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda İTÜ Sürdürülebilir Enerji Merkezi Müdürü ve Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi üyesidir.


fatmaselturhan

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Fatma Sel Turhan

Doç. Dr. Fatma Sel Turhan Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda 2001 yılında Yüksek Lisans ve 2009 yılında Doktora derecelerini aldı. 2022-2023 yılları arasında 15 ay süreyle University of Oxford St. Antony’s College, Asian and Middle Eastern Studies ve Oxford Center for Islamic Studies’de misafir bilim insanı olarak bulundu.

18. ve 19. yüzyılda Balkanlar, Balkan kültür tarihi, Balkanlar’da modernleşme, din ve milliyetçilik, Balkanlar’da savaşlar ve savaş esirleri, Bosna tarihi, Osmanlı Balkanlar’ında isyanlar ve merkez-çevre ilişkileri Fatma Sel Turhan’ın bilimsel araştırma konuları arasında yer almaktadır. Mart 2015’ten itibaren İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde görev yapmakta olan Doç. Dr. Fatma Sel Turhan evli ve üç çocuk annesidir.


Enstitü Sekreteri

Mustafa Özkartal

Mustafa Özkartal 1974 yılında Sivas Yıldızeli ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk Orta ve Lise öğrenimini Sivas’ta bitirdikten sonra 1992-1994 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksek Okulu’nda yüksek öğrenimini tamamlamıştır. Yüksek öğrenimine takiben 1995-1997 yılları arasında askerlik hizmetini tamamlamıştır. 1997 yılı Kasım ayında İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde göreve başlamış ve 1998 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nde öğrenci işleri birimde görevlendirilmiştir. İTÜ’deki görevine devam ederken 2001-2005 yıllarında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümü’ndeki eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Enstitü bünyesinde öğrenci bilgi işlem, öğrenci özlük işlemleri, öğrenci askerlik işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği komisyonunda ve lisansüstü öğrenci oryantasyon süreçlerinde görev almıştır. Mustafa Özkartal İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterliği görevini sürdürmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.


Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet Duran ŞahinUçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Abdussamet SubaşıMakina Fakültesi
Doç. Dr. Ahmet ÖztopalUçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Fatma Sel Turhan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ertuğrul KaraçuhaBilişim Enstitüsü
Prof. Dr. Adnan Midilli
Enerji Enstitüsü
Prof. Dr. Hatice Ayataç
Mimarlık Fakültesi