Değerli Öğrencilerimiz,  

İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte, üniversitemiz lisansüstü eğitim süreçleri için geliştirilmekte olan Süreç Yönetim Uygulamasında, Doktora Tez Öneri/İzleme Rapor Yükleme ve Savunma Tutanak süreçleri hizmete alınmıştır. Kullanıma açılan süreçler, yeni nesil öğrenci bilgi sistemi (https://kepler-beta.itu.edu.tr) üzerinden Öğrenci Süreç Yönetim Arayüzü sekmesinden yapılacaktır. Süreç Yönetim Arayüzünde, doktora tez izleme komitesi belirlenmemiş öğrencilerin komite sürecini https://leebasvuru.itu.edu.tr/ üzerinden tamamlaması gerekmektedir, aksi takdirde raporlarını iletemezler. Komite sürecini tamamlarken sorun yaşayan öğrencilerimiz, LEE Bilgi İşlem birimine yardım bileti oluşturabilir.

Doktora Tez Öneri ve İzleme Rapor Yükleme süreçlerinin başlatılabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

    - Tez izleme komitesinin belirlenmiş olması.
    - Dönem için izin alınmamış olması.
    - Tez dersine kayıt yapılmış olması.
    - Bir dönemde 1 rapor teslim edilmesi.

Süreç adımları şu şekildedir:

    - Öğrenci raporunu yükler.
    - Yüklenen rapor danışman tarafından onaylanır veya öğrenciye tekrar yükleme yapması için iade edilir.
    - Danışman tarafından sistem üzerinden onaylanan raporun, 21 iş günü içerisinde savunmasının yapılarak savunma esnasında doldurulan (https://lee.itu.edu.tr/ogrenciler/belgeler) ıslak imzalı tutanağın danışman tarafından sisteme yüklenir.
    - Tutanak enstitü tarafından kontrol edilir ve tutanak sonucu sisteme işlenir.

Raporların son yüklenme tarihi 26 Temmuz saat 17:00’dir. Tutanağın, raporu yükleme tarihini takiben 21 iş gün içerisinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


Lisansüstü Eğitim Enstitüsü