E-devlet bilgilerinizi kullanarak şifre almak için bu kılavuzdan yararlanabilirsiniz: https://bidb.itu.edu.tr/seyir-defteri/blog/2016/10/14/portala-e-devlet-ile-erisim-ve-sifre-alma