Danışman değişikliği prosedüründe öncelikle mevcut danışman E-LEE Bilgi Yönetim Sisteminden danışmanlıktan çekilme talebinde bulunur. Çekilme talebi Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek uygun bulunur ve kurul kararı ilgililere gönderilir. Danışmanının düşürüldüğüne dair Enstitü Yönetim Kurulu kararını alan öğrenci yeni danışmanının bilgisini içeren Lisansüstü Danışman Bildirim Formunu program koordinatörlüğüne iletir.