25
 

En Başarılı Doktora Tez Ödülü Başvuruları

13.06.2013 tarih ve 578 sayılı Üniversite Senatosu toplantısında görüşülerek onaylanan Lisansüstü En Başarılı Tez Ödülleri Yönergesi kapsamında, her sene düzenlenen En Başarılı Doktora Tezi Ödülüne; sene içerisinde DOKTOR unvanı almış mezunlarımız, takip eden yılın Ocak ayı sonuna sonuna kadar  başvuru yapabilirler. Başvurular Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

  1. En başarılı tez ödülü Başvuru Formu

  2. En başarılı tez ödülü Başvuru Gerekçeleri (Danışman ve Öğrenci tarafından yazılır ve imzalanır)

  3. Tezden türetilen Yayınların Listesi.

    • Listedeki yayın gruplaması; SCI, SSCI, AHCI yayınlar, diğer uluslararası dergilerdeki yayınlar, ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar, uluslararası konferans bildirileri, ulusal konferans bildirileri, patent, faydalı model vb. şeklinde olmalıdır.

    • Listede her bir yayının yazarları, yayının adı, yayınlandığı konferans/dergi ismi, yayınlandığı yıl, varsı DOI numarası, başvurunun gerçekleştirildiği yıla ait derginin etki faktörü belirtilmelidir.

  4. Tezden türetilen yayınların birer kopyası.

  5. Tezin bir kopyası.

Yukarıdaki dökümanlar "Mezunun Ad_Soyad_Program" (Ör: Ali_TANAK_GeomatikProgramı) isminde bir klasörde toplanır. İlk 4 belge belirtilen sırada ve tek bir PDF dosyası olarak, tez ise ayrı bir PDF dosyası olarak kaydedilir. Klasörde toplam 2 adet PDF dosyası bulunur. Bu klasör RAR formatında sıkıştırılıp bir depolama servisinde (İTÜ KOVAN, Google Drive, Microsoft Drive, Yandex, Dropbox, vb.) tutulur. Tutulan dosyanın bağlantısı e-posta ile kufluoglu@itu.edu.tr adresine gönderilir. Paylaşımın şifre veya farklı bir nedenle erişiminde engel olmaması gerekmektedir.

İTÜ En Başarılı Doktora Tez Ödülleri’ne başvuran mezunlarımızın aşağıda bağlantıları verilen “YÖK Üstün Başarı Ödülleri”ne de başvurmaları önerilir.

https://odul.yok.gov.tr/

https://odul.yok.gov.tr/Sayfalar/2021-basvurulari-basladi.aspx