25
 

Duyurular

11
Ara 2020
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulması Hakkında Rektörümüzün Mesajı

Değerli İTÜ'lüler,

Üniversitemizdeki lisansüstü öğrenime yönelik mevcut yapılanmanın, kaynakların etkin kullanımına ve idari süreçlerin verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla; “İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” kurulması yönündeki çalışma 17.09.2020 tarih ve 747 sayılı Üniversite Senatosu toplantısında uygun bulunarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmiştir.

Bu sürecin sonucunda; mevzuat ve işleyiş anlamında birlik oluşturmak ve elektronik olarak yürütülmesi gereken süreçlerin ortak bir sistem üzerinden takibini sağlamak için Üniversitemize bağlı faaliyet gösteren tüm Enstitülerdeki lisansüstü eğitim programlarının ve öğrencilerin tek bir Enstitü çatısı altında birleştirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu teklifimiz 25.11.2020 tarih ve 31315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu karar doğrultusunda Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmış, kapatılan bu iki Enstitümüz ve açık kalan diğer Enstitülerimizin (Afet Yönetimi Enstitüsü, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Havacılık Enstitüsü) öğrencileri ve öğrenim birimleri İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne devredilmiştir.

Resmi Gazetede yayımlanan kararın akabinde Üniversitemizin ilgili tüm birimleri devir işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılması konusunda çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış olup, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü idari faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır.

Bu büyük dönüşüm sürecinin Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU

Rektör